NN ČELIČNE KONZOLE ZA AB I DRVENE STUBOVE

SN ČELIČNE KONZOLE ZA AB STUBOVE

LINIJSKA NOSEĆA KONZOLA VRŠNA – LNK-V

 

VRŠNA UGAONA KONZOLA – VUK – P

 ČELIČNA UGAONA KONOLA TROUGAO – UKT – L

ČELIČNA UGAONA KONOLA TROUGAO – UKT – P

VRŠNA RASTERETNA KONZOLA – VRK – P

ČELIČNA RASTERETNA KONZOLA TROUGAO – RKT – P

ČELIČNE KONZOLE ZA STS

 VRŠNA RASTERETNA KONZOLA PRIKLJUČNA – VRKP – L

 

VRŠNA RASTERETNA KONZOLA PRIKLJUČNA – VRKP – P

KONZOLA ZA PRIHVAT OP-KG

 KONZOLA ZA PRIHVAT KABLOVSKE GLAVE – KG

 

KONZOLA ZA PRIHVAT TRAFOA – KNT-B

 

 PRIBOR ZA STUBOVE

Čelične konzole se razlikuju od područja na kome se ugrađuju, tako da proizvodimo konzole po tehničkim zahtevima  koje propisuje:

ČELIČNE KONZOLE :

– Izrađuju se od profilisanog čelika ili savijenih čeličnih limova. Od korozije su zaštićene toplim cinkovanjem.