Čelične konzole se razlikuju od područja na kome se ugrađuju, tako da proizvodimo konzole po tehničkim zahtevima  koje propisuje: