NN ČELIČNE KONZOLE ZA AB I DRVENE STUBOVE

SN ČELIČNE KONZOLE ZA AB STUBOVE

 ČELIČNA UGAONA KONZOLA TROUGAO – UKT – L

 

ČELIČNA UGAONA KONZOLA TROUGAO – UKT – P

 

ČELIČNE KONZOLE ZA STS

VRŠNA RASTERETNA KONZOLA PRIKLJUČNA – VRKP – P

 

KONZOLA ZA PRIHVAT TRAFOA – KNT-B

 

 

 PRIBOR ZA STUBOVE

Čelične konzole se razlikuju od područja na kome se ugrađuju, tako da proizvodimo konzole po tehničkim zahtevima  koje propisuje:

ČELIČNE KONZOLE :

– Izrađuju se od profilisanog čelika ili savijenih čeličnih limova. Od korozije su zaštićene toplim cinkovanjem.