RAGUM
Претрага за:

Proizvodnja

proizvodnja i prodaja elektro opreme

Proizvodnja

Proizvodnja

Konzola, nosača izolatora, izolatorskih lanaca, opreme za SKS, gromobranske opreme, PSK opreme, metalne galanterije....

Read More
Prodaja

Prodaja

Elektromaterijala, izolatora, kablova i provodnika, pocinkovane trake, osigurača, šrafovske robe, materijala za pakovanje..

Read More
Usluge

Usluge

Izvođenje gromobranskih i elektro instalacija, radovi na NN mrežama, bravarske usluge, izrada i postavljanje ograda, antikorozivna zaštita...

Read More
image
image
image
image
image
image

Proizvodi

proizvodnja elektro opreme, gromobranske opreme, opreme za sks, psk opreme, nosaca izolatora, čeličnih niskonsponskih i srednjenaponskih konzola, aluminijumskih konzola....

Konzole

Konzole se koriste u elektro-energetskim vodovima za prihvat niskonaponske i srednjenaponske opreme.

Izolatori

Izolator je dielektrični materijal koji pruža vrlo veliki električni otpor ... Materijali koji su dobri električni izolatori su vakuum, vazduh, staklo, porcelan, kompozitni materijali ...

Izolatorski lanci

Satavljeni su od lančanih jedinica koje mogu biti staklene, porcelanske i silikonske...

Oprema za SKS i ADSS

Koristi se za prihvat izolovanih niskonaponskih i srednjenaponskih provodnika.

Gromobranska oprema

Obuhvata skup nosača gromobranskih vodiča za različite tipove krovova i fasada.

PSK oprema

Za prihvat i nošenje telekomunikacionih vazdušnih kablova na drvenim impregnisanim i AB stubovima.

image

ELEKTROSTEEL

Prodavnica elektromaterijala, šrafovske robe i metalne galanterije