RAGUM

KONZOLE

Koriste se za nošenje opreme na drvenim impegnisanim i AB stubovima. Prema naponskom nivou mogu biti niskonaponske i srednjenaponske a prema ulozi koju imaju na mestu ugradnje mogu biti noseće, linijske, zatezne, ugaone, rasteretne, odcepne … Proizvode se od čelika i zaštićene su postupkom toplog cinkovanja i od legura aluminijuma i otporne su na atmosferke uticaje. Isporučuju se u kompletu sa opremom za montažu na stubovima. 

Više


 

NOSAČI IZOLATORA I LANCI

Koriste se za zatezno i noseće prihvatanje golih neizolovanih provodnika na drvenim i AB stubovima. Nosači izolatora mogu se montirati  na stubove, na čeličnim i AB konzolama. Nosači izolatora dele se prema mestu ugradnje, načinu prihvatanja provodnika i vrste izolatora koji nose. Izolatorski lanac je sklop delova koji sadrži izolator pa mogu biti noseći i zatezni, jednostruki i dvostruki sa silikonskim kompozitnim, staklenim i porcelanskim izolatorima. 

Više

IZOLATORI 

Izolatori se koriste u niskonaponskim, srednjenaponskim i visokonaponskim mrežama sa neizolovanim provodnicima. Prema materijalu od kog su proizvedeni mogu biti porcelanski, stakleni, silikonski..Prema nameni dele se na noseće – potporne i zatezne. 

Više

GROMOBRANSKA OPREMA

Gromobranska oprema se korisiti u izvođenju grobobranskih instalacija za pričvršćivanje vodiča od najviše tačke na objektu do tla. Nosači gromobranskih vodiča koriste se u zavisnosti od provodnika, vrste objekata, vrste krovova…. Najčešći provodnici su pocinkovana traka, okrugli čelični i aluminijumski provodnici, uže bakarno, aluminijumsko i čelično. 

Više

OPREMA ZA SKS I ADSS

Oprema za SKS se koristi za zatezno i noseće prihvatanje izolovanog provodnika. Savremene elektroenergetske mreže pretežno koriste samonosivi kablovski snop SKS kako u niskonaponskom tako i srednjenaponskom nivou. Prednost koju SKS ima u niskonaponskim mrežama su tehničke, ekonomske i estetske prirode i dobija sve širu primenu u naseljenim mestima. Opremu za SKS čine zatezne, noseće ugaone stezaljke, konzole, obujmice, spojni pribor…

Više

PSK OPREMA

Pribor za samonosive kablove se koristi za noseće i zatezno prihvatanje vazdušnih vodova u telekomunikacionim mrežama. PSK oprema se ugrđuje na drvenim i AB stubovima i koriste se za telekomunikacione provodnike koje u sebi sadrže noseću čeličnu sajlu.

Više

METALNA GALANTERIJA

Metalna galanterija je skup proizvoda razlite namene. U proizvodnom programu imamo proizvode za građevinarstvo, šrafovsku robu, pribor za pakovanje, ograde raznih vrsta…

Više

Nosač stuba sa ankerom NSA/B

Fiksator – držač panelne ograde