Pošta:

office@ragum.rs

Radno vreme:

Pon-pet: 08.00 - 15.00

Tel:

+381 18 32 51 560

PROIZVODNJA

GROMOBRANSKA OPREMA

Gromobran služi da pri udaru groma sprovede električni tok u zemlju i na taj način spreči požar ili kakve druge štete.

OPREMA ZA SKS

Oprema za samonosivi kablovski snop koristi se za nošenje i zatezanje izolovanih provodnika na različitim ovešanjima.

PSK OPREMA

Pribor za samonosive kablove koristi se u telekomunikacionim i kablovskim mrežama za vazdušni razvod.

KONZOLE

Koriste se za dalekovode niskog i srednjeg napona i služe za nošenje opreme za prihvat golih neizoliranih provodnika.

IZOLATORI I NOSAČI IZOLATORA

Koriste se za nošenje neizoliranih provodnika različitih naponskih nivoa.

METALNA GALANTERIJA

Deo proizvodnog programa su držači streč folije, nosači drvenih stubova - greda, ograda...

Detaljnije

Za bliže informacije.