NOSAČ IZOLATORA NPN 16/A

NOSAČ IZOLATORA NPN 19/A

NOSAČ IZOLATORA NPN 16/B

NOSAČ IZOLATORA NPN 19/B

NOSAČ IZOLATORA Z-80

PRAVI NOSAČ IZOLATORA Z-115

Za pričvršćivanje NN izolatora na metalne konzole koriste se pravi nosači izolatora sa oznakom NPN.

Postoje dva tipa niskonaponskih pravih nosača izolatora i to:
-Nosači tipa A postavljaju se na metalne konzole i upotrebljavaju se kao noseći.
-Nosači tipa B postavljaju se na metalne konzole i upotrebljavaju se kao zatezni.

Nosači tipa A izrađuju se u dve veličine i to:
-NPN 16 za nošenje N-80 izolatora.
-NPN 19 za nošenje N-95 izolatora.

Nosači tipa B izrađuju se u dve veličine i to:
-NPN 16 za izolatore N-80.
-NPN 19 za izolatore N-95

Nosači tipa Z koriste se za valjkaste Z  izolatore i izrađuju se u dve veličine.
-NPN Z-80 za montažu zateznog izolatora Z-80.
-NPN Z-115 za montažu zateznog izolatora Z-115.

Zavisno od vrste i visine konzola  predviđene su različite dužine zateznih i nosećih nosača, pa prilikom odabira nosača i izolatora treba proveriti te parametre. Nosači veličina 16 koriste se za nošenje provodnika preseka do 25mm2, dok nosači veličina 19 se koriste za nošenje provodnika i većih preseka.