Namena: Za pričvršćivanje voda na krovovima pokrivenim talasastim salonitom
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 924

GROMOBRANSKA OPREMA

Fabrička oznaka:

R5380                Potpora za krovni vod 924/C

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)