OPREMA ZA SKS
OPREMA ZA SKS

Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na stubovima za prihvat SKS-a.

Materijal: Pocinkovani čelik

Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka:

R6150                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M12x200

R6151                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M12x250

R6152                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M12x300

R6153                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M12x400

R6154                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M16x200

R6155                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M16x250

R6156                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M16x300

R6157                  Zavrtanj sa zatvorenom kukom  M16x350