Namena : Za pričvršćivanje voda na  krovove sa ravnim pokrivačima

Materijal: Pocinkovani čelik

Standard: SRPS  N.B4. 922

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5300 Potpora za krovni vod 922/C

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)

P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)