• Namena: Koristi se kao noseća oprema  za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV. 
 • Montaža:  Na AB i čeličnim SN konzolama kao sastavni deo jednostrukih i dvostrukih izolatorskih lanaca.
 • Materijal: Pocinkovani čelik S.235;
 • Standard:  SRPS EN 61284:2009;
 • Zaštita od korozije: Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem  prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
 • Pakovanje: 50 komada

 

Fabrička oznaka:

  • R7650                Zastavica  Z/B-40
  • R7651                 Zastavica  Z/B-50
  • R7652                Zastavica  Z/B-60
  • R7653                Zastavica  Z/B-70
  • R7654                Zastavica  Z/B-80