• Namena: Koristi se kao noseća oprema  za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV. 
  • Montaža:  Na AB i čeličnim SN konzolama kao sastavni deo dvostrukih izolatorskih lanaca.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235;
  • Standard:  SRPS EN 61284:2009;
  • Zaštita od korozije: Vrućim cinkovanjem  prema SRPS EN ISO 1461:2013.
  • Pakovanje: 10 komada

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R7530 Odstojnik oko – viljuška L-220
R7531 Odstojnik oko – viljuška L-280
R7532 Odstojnik oko – viljuška L-330