Namena: Za pričvršćivanje voda na zidovima zgrada
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

GROMOBRANSKA OPREMA

Fabrička oznaka:

R5410              Potpora za beton 925/B 12×100

R5411              Potpora za beton 925/B 12×120

R5412              Potpora za beton 925/B 12×150

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armature, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)