• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: TP  EPS-a  br.10

 

Fabrička oznaka:

  • R4100                 Visokonaponska vršna konzola VVK 12/315
  • R4101                  Visokonaponska vršna konzola VVK 12/400
  • R4102                 Visokonaponska vršna konzola VVK 12/630