Šifre za dinarska plaćanja

Oblik Osnov Opis plaćanja
1 20 Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
1 21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
1 22 Usluge javnih preduzeća
1 23 Investicije u objekte i opremu
1 24 Investicije – ostalo
1 25 Zakupnine
1 26 Zakupnine
1 27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
1 28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
1 31 Carine i druge uvozne dažbine
1 40 Zarade i druga primanja zaposlenih
1 41 Obustave od zarada
1 42 Druga lična primanja zaposlenih
1 44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
1 45 Penzije
1 46 Obustave od penzija
1 47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
1 48 Prihodi od vlasništva
1 49 Zarade po drugim osnovama
1 53 Uplata tekućih prihoda
1 57 Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
1 58 Preknjizavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
1 60 Premije osiguranja i nadoknada štete
1 61 Raspored tekućih prihoda
1 62 Transferi u okviru državnih organa
1 63 Ostali transferi
1 64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda
1 65 Uplata pazara
1 66 Isplata gotovine
1 70 Kratkoročni krediti
1 71 Dugoročni krediti
1 72 Aktivna kamata
1 73 Polaganje oročenih depozita
1 75 Ostali plasmani
1 76 Otplata kratkoročnih kredita
1 77 Otplata dugoročnih kredita
1 78 Povraćaj oročenih depozita
1 79 Pasivna kamata
1 80 Eskont hartija od vrednosti
1 81 Pozajmice osnivača za likvidnost
1 82 povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču
1 83 naplata čekova građana
1 84 platne kartice
1 85 menjački poslovi
1 86 Kupoprodaja deviza
1 87 donacije i sponzorstva
1 88 donacije
1 89 transakcije po nalogu građana
1 90 Druge transakcije
2 20 Promet robe i usluga – međufazna potrošnja
2 21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
2 22 Usluge javnih preduzeća
2 23 Investicije u objekte i opremu
2 24 Investicije – ostalo
2 25 Zakupnine
2 26 Zakupnine
2 27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
2 28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
2 31 Carine i druge uvozne dažbine
2 40 Zarade i druga primanja zaposlenih
2 41 Obustave od zarada
2 42 Druga lična primanja zaposlenih
2 44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
2 45 Penzije
2 46 Obustave od penzija
2 47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
2 48 Prihodi od vlasnistva
2 49 Zarade po drugim osnovama
2 53 Uplata tekućih prihoda
2 57 Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
2 58 Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
2 60 Premije osiguranja i nadoknada stete
2 61 Raspored tekućih prihoda
2 62 Transferi u okviru državnih organa
2 63 Ostali transferi
2 64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
2 65 Uplata pazara
2 66 Isplata gotovine
2 70 Kratkoročni krediti
2 71 Dugoročni krediti
2 72 Aktivna kamata
2 73 Polaganje oročenih depozita
2 75 Ostali plasmani
2 76 Otplata kratkoročnih kredita
2 77 Otplata dugoročnih kredita
2 78 Povraćaj oročenih depozita
2 79 Pasivna kamata
2 80 Eskont hartija od vrednosti
2 81 Pozajmice osnivaca za likvidnost
2 82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
2 83 naplata cekova građana
2 84 platne kartice
2 85 menjacki poslovi
2 86 Kupoprodaja deviza
2 87 donacije i sponzorstva
2 88 donacije
2 89 transakcije po nalogu građana
2 90 Druge transakcije
3 20 Promet robe i usluga – medjufazna potrošnja
3 21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
3 22 Usluge javnih preduzeća
3 23 Investicije u objekte i opremu
3 24 Investicije – ostalo
3 25 Zakupnine
3 26 Zakupnine
3 27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
3 28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
3 31 Carine i druge uvozne dažbine
3 40 Zarade i druga primanja zaposlenih
3 41 Obustave od zarada
3 42 Druga lična primanja zaposlenih
3 44 Isplate preko omladinskih i stuntskih zadruga
3 45 Penzije
3 46 Obustave od penzija
3 47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
3 48 Prihodi od vlasnistva
3 49 Zarade po drugim osnovama
3 53 Uplata tekućih prihoda
3 57 Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
3 58 Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
3 60 Premije osiguranja i nadoknada stete
3 61 Raspored tekućih prihoda
3 62 Transferi u okviru državnih organa
3 63 Ostali transferi
3 64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
3 65 Uplata pazara
3 66 Isplata gotovine
3 70 Kratkoročni krediti
3 71 Dugoročnih kredita
3 72 Aktivna kamate
3 73 Polaganje oročenih depozita
3 75 Ostali plasmani
3 76 Otplata kratkoročnih kredita
3 77 Otplata dugoročnih kredita
3 78 Povraćaj oročenih depozita
3 79 Pasivna kamata
3 80 Eskont hartija od vrednosti
3 81 Pozajmice osnivaca za likvidnost
3 82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
3 83 naplata cekova građana
3 84 platne kartice
3 85 menjacki poslovi
3 86 Kupoprodaja deviza
3 87 donacije i sponzorstva
3 88 donacije
3 89 transakcije po nalogu građana
3 90 Druge transakcije
9 20 Promet robe i usluga – medjufazna potrošnja
9 21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja
9 22 Usluge javnih preduzeća
9 23 Investicije u objekte i opremu
9 24 Investicije – ostalo
9 25 Zakupnine
9 26 Zakupnine
9 27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
9 28 Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
9 31 Carine i druge uvozne dažbine
9 40 Zarade i druga primanja zaposlenih
9 41 Obustave od zarada
9 42 Druga lična primanja zaposlenih
9 44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
9 45 Penzije
9 46 Obustave od penzija
9 47 Druga socijalna davanja (nadoknade)
9 48 Prihodi od vlasnistva
9 49 Zarade po drugim osnovama
9 53 Uplata tekućih prihoda
9 57 Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
9 58 Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
9 60 Premije osiguranja i nadoknada stete
9 61 Raspored tekućih prihoda
9 62 Transferi u okviru državnih organa
9 63 Ostali transferi
9 64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
9 65 Uplata pazara
9 66 Isplata gotovine
9 70 Kratkoročni krediti
9 71 Dugoročni krediti
9 72 Aktivna kamata
9 73 Polaganje oročenih depozita
9 75 Ostali plasmani
9 76 Otplata kratkoročnih kredita
9 77 Otplata dugoročnih kredita
9 78 Povraćaj oročenih depozita
9 79 Pasivna kamata
9 80 Eskont hartija od vrednosti
9 81 Pozajmice osnivaca za likvidnost
9 82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
9 83 naplata cekova građana
9 84 platne kartice
9 85 menjacki poslovi
9 86 Kupoprodaja deviza
9 87 donacije i sponzorstva
9 88 donacije
9 89 transakcije po nalogu građana
9 90 Druge transakcije