• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na kablovima za zatezanje
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

Fabrička oznaka:

R1030                 PSK-3  Pojas sigurnosni