• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
 • Montaža: Na metalnim konzolama  za izolator N-80, N-95.
 • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
 • Standard: SRPS  N.F1. 601
  •  

 

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R7000 Nosač izolatora NPN 16×35/A
R7001 Nosač izolatora NPN 16×60/A
R7002 Nosač izolatora NPN 16×85/A

Uputstvo za naručivanje:

Oznake nosača izolatora prema nameni  i montaži.

 • NPN– Nosač pravi niskonaponski
 • NSN– Nosač savijeni niskonaponski
 • NPV– Nosač pravi visokonaponski
 • NSV-Nosač savijeni visokonaponski
 • A– Noseći odn. linijski nosači izolatora
 • B– Zatezni odn. pojačani nosači izolatora
 • E– Sa navojem za montazu na drveni stub
 • F– Sa navojem i navrtkom za pritezanje direktno na AB stub
 • FV– Za montažu na metalnim konzolama navrtkom
 • FVU– Za montažu na metalnim konzolama uz pomoć nosača.
 • N– Nosači izolatora sa ugradjenim edisonovim navojem za direktnu montazu izolatora sa metalnim umetkom BSS16

◊ NPN