• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na AB stubu za noseće prihvatanje kabla.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

R1260                  PSK-26/A Prolazni nosač za stub sa kukom