• Namena: Za pričvršćivanje voda po sredini slemenjaka
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 920 

Fabrička oznaka:

R5250              Potpora za krovni vod 920/A H-85   B-200

R5251              Potpora za krovni vod 920/A H-100 B-220

R5252              Potpora za krovni vod 920/A H-120 B-280  

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)