Namena: Za pričvršćivanje voda na krovovima pokrivenim talasastim salonitom
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 924

 

GROMOBRANSKA OPREMA

Fabrička oznaka:

R5370               Potpora za krovni vod 924/B

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)