• Namena: Za pričvršćivanje voda na ravnim krovovima
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 925

 

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5480 Potpora za vod sa betonskom kockom 100×100 
R5481 Potpora za vod sa betonskom kockom 150×150 

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)

◊ GROMOBRANSKA OPREMA