Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na stubovima za noseće prihvatanje SKS-a.

Materijal: Legura AL

Standard: SRPS EN 50483-3, NF C 33-040

Fabrička oznaka:

R6102                  Univerzalna AL konzola CA 1500