OPREMA ZA SKS

  • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
  • Montaža: Na stubovima za prihvat SKS-a.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.F2.010

FABRIČKA OZNAKA:
R6130                  Zavrtanj sa kukom  M12x200
R6131                  Zavrtanj sa kukom  M12x250
R6132                  Zavrtanj sa kukom  M12x300
R6133                  Zavrtanj sa kukom  M12x400
R6134                  Zavrtanj sa kukom  M16x200
R6135                  Zavrtanj sa kukom  M16x250
R6136                  Zavrtanj sa kukom  M16x300