• Namena: Koristi se za povezivanje voda sa uzemljivačem.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 915