Namena: Za pričvršćivanje voda na zidovima zgrada
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

R5430             Potpora za beton sa pločicom 925/D 12×100

R5431             Potpora za beton sa pločicom 925/D  12×120

R5432             Potpora za beton sa pločicom 925/D  12×150

O-za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)