Namena : Za pričvršćivanje voda na  krovove sa ravnimpokrivačima
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 922

GROMOBRANSKA OPREMA

Fabrička oznaka:

R5320              Potpora za krovni vod 922/E

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)