Namena : Za pričvršćivanje voda na  krovove sa ravnimpokrivačima
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 922

GROMOBRANSKA OPREMA

Fabrička oznaka Naziv proizvoda

R5320

Potpora za krovni vod 922/E

 

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)