NOSAČ IZOLATORA NSN 16/E

NOSAČ IZOLATORA NSN 16/F

NOSAČ IZOLATORA NSN 16/FV

NOSAČ IZOLATORA NSN 16/FVU

NOSAČ IZOLATORA NSN 19/E

NOSAČ IZOLATORA NSN 19/F

NOSAČ IZOLATORA NSN 19/FV

NOSAČ IZOLATORA NSN 19/FVU

NOSAČ IZOLATORA NSN 16/G

NOSAČ IZOLATORA NSN 19/G

Za pričvršćivanje NN izolatora na drveni stub, AB stub ili zid koriste se tri tipa savijenih nosača izolatora sa oznakom NSN  i to:
-Nosači tipa E za uvrtanje u drveni stub.
-Nosači tipa F za pritezanje navrtkom na AB stub.
-Nosači tipa G za  učvršćivanje u zid.

Ova tri tipa nosača izolatora izrađuju se u dve veličine i to:
-NSN 16 za nošenje N-80 potpornih izolatora.
-NSN 19 za nošenje N-95 potpornih izolatora.

◊ NISKONAPONSKI NOSAČI IZOLATORA