Namena:Koristi se za zaštitu vertikalnog gromobranskog odvoda od mernog spoja do uvoda u zemlju na zgradama i drugim objektima.
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 913

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

R5100             Mehanička zaštita 913/A 40x40x5 1500

R5101             Mehanička zaštita 913/B 40x40x2 1500

R5102             Mehanička zaštita 913/C 50x38x5 1500

R5103             Mehanička zaštita 913/D 50x38x2 1500