• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenom stubu za nošenje kabla.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R1190  PSK-19 Prsten ranžirni
R1200 PSK-20 Prsten ranžirni