Namena: Za pričvršćivanje voda na zidovima zgrada
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

Fabrička oznaka:

 R5400             Potpora za drvo 925/A   8×100 

R5401             Potpora za drvo 925/A  12×100

R5402             Potpora za drvo 925/A  12×120

R5403              Potpora za drvo 925/A  12×150

R5404             Potpora za drvo 925/A  12×180

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)