OPREMA ZA SKS

Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na stubovima za prihvat SKS-a.

Materijal: Pocinkovani čelik

Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka:

R6170                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M12x200

R6171                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M12x250

R6172                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M12x300

R6173                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M16x200

R6174                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M16x250

R6175                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M16x300

R6176                  Zavrtanj sa uvijenom kukom  M16x350