• Namena : Za pričvršćivanje voda  pre pokrivanja
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 922

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5300 Potpora za krovni vod 922/A
R5301 Potpora za krovni vod 922/A 90⁰

 

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)