Namena:Koristi se za povezivanje voda  sa nadzemnim mernim spojem
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 912

Fabrička oznaka:

R5090             Kutija za merni spoj  912/A

R5091             Kutija za merni spoj nadgradna  912/B

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)