Namena:Koristi se za povezivanje voda  sa nadzemnim mernim spojem
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 912

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
 R5090 Kutija za merni spoj 912/A
 R5091 Kutija za merni spoj 912/B

 

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)