Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone 12, 24, 36 kV
Montaža: Na AB i metalnim  konzolama

Materijal: Silikon, pocinkovan čelik
Standard: SRPS EN 61284:2009; IEC 61952:2008; IEC 60383: 1993

Fabrička oznaka:

POTPORNI IZOLATOR PSI-12/A L-105

POTPORNI IZOLATOR PSI-12/A L-130

POTPORNI IZOLATOR PSI-12/A L-140

POTPORNI IZOLATOR PSI-12/B L-105

POTPORNI IZOLATOR PSI-12/B L-130

POTPORNI IZOLATOR PSI-12/B L-140

POTPORNI IZOLATOR PSI-24/A L-105

POTPORNI IZOLATOR PSI-24/A L-130

POTPORNI IZOLATOR PSI-24/A L-140

POTPORNI IZOLATOR PSI-24/B L-105

POTPORNI IZOLATOR PSI-24/B L-130

POTPORNI IZOLATOR PSI-24/B L-140

POTPORNI IZOLATOR PSI-36/A L-105

POTPORNI IZOLATOR PSI-36/A L-130

POTPORNI IZOLATOR PSI-36/A L-140

Uputstvo za naručivanje:

Oznake  izolatora prema nameni  i montaži.

  • PSI – Potporni silikonski izolator
  • 12,24,36 – Nazivni naponi
  • A– Linijski – noseći izolator
  • B– Zatezni – pojačani izolator
  • L– Dužina montažnog dela nosača