Namena: Za pričvršćivanje voda na zgradama I metalnim konstrukcijama
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

 

Fabrička oznaka:

 R5450              Potpora sa pločicom i maticom 925/E  12×100

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)