• Namena: Za pričvršćivanje hvataljke
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 903

 
Fabrička oznaka:

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armature, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)