• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenom stubu za noseće prihavatanje kabla.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R1110 PSK-11/750 Nosač  za stub sa pojasom