• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenom stubu za noseće prihavatanje kabla.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

R1110                  PSK-11 Nosač  za stub sa pojasom