Namena: Za pričvršćivanje voda na objektima od drveta
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5470 Potpora za vod sa čaurom za drvo 925/G 8×120
R5471 Potpora za vod sa čaurom za drvo 925/G 12×120
R5472 Potpora za vod sa čaurom za drvo 925/G  12×150

O-za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)