• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na krovu sa krovnim nosačem kao zaštita od prokišnjavanja.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R1160 Zaštitni krovni lim – prolazni
R1161 Zaštitni krovni lim – uvodni