• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na krovu sa krovnim nosačem kao zaštita od prokušnjavanja.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

R1160                  Zaštitni krovni lim – prolazni

R1161                  Zaštitni krovni lim – uvodni