• Namena: Za pričvršćivanje voda na horizontalnom oluku
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 908

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
 R5070 Stezaljka za oluk 908/P

 

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P-   za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)