• Namena: Za pričvršćivanje voda vijcima za metal ili traku-na zgradama
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 902

 
Fabrička oznaka:

R5020            Trakasta hvataljka 902/C L-300mm

R5021             Trakasta hvataljka 902/C L-500mm

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)