POTPORA ZA VOD SA PLOČICOM 925/F

Namena: Za pričvršćivanje voda na zgradama I metalnim konstrukcijama
Materijal: Pocinkovani čelik                                       
Standard: SRPS  N.B4. 925

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5460 Potpora za vod sa pločicom925/F  L-60
R5461 Potpora za vod sa pločicom925/F  L-100