Namena: Za pričvršćivanje voda na zidovima zgrada
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5420 Potpora za tipli 925/C 8×80
R5421 Potopra za tipli 925/C 8×100
R5422 Potpora za tipli 925/C  8×150
R5423 Potpora za tipli 925/C 8×200

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)