• Namena: Koristi se kao noseća oprema  za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV. 
  • Montaža:  Na AB i čeličnim SN konzolama kao sastavni deo jednostrukih i dvostrukih izolatorskih lanaca.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235;
  • Standard:  SRPS EN 61284:2009;
  • Zaštita od korozije: Vrućim cinkovanjem  prema SRPS EN ISO 1461:2013.
  • Pakovanje: 50 komada

Fabrička oznaka:

  • R7720            Gnezdo – viljuška IEC 120/11
  • R7721            Gnezdo – viljuška IEC 120/16
  • R7722            Gnezdo – viljuška IEC 120/20