• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.  .
  • Montaža: Na kablovima za noseće prihavatanje.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

Oznaka za porudžbinu:

 

Fabrička oznaka Naziv
R1020 PSK-2/300 Zamka prolazna
R1021 PSK-2/800 Zamka prolazna