• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.  .
  • Montaža: Na kablovima za noseće prihavatanje.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

Oznaka za porudžbinu:

R1020                 PSK-2/300 Zamka prolazna

R1021                 PSK-2/800 Zamka prolazna