• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB i metalnim  konzolama pomoću noseće opreme i kao sastavni deo izolatorskih lanaca.
  • Materijal: Silikonska guma, pocinkovan čelik
  • Standard: