OPREMA ZA SKS

  • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
  • Montaža: Na stubovima za pričvršćivanje univerzalne AL konzole.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.F2.010

FABRIČKA OZNAKA:
R6280                  Vijak za konzolu  M16x180/60
R6281                  Vijak za konzolu  M16x200/60
R6282                  Vijak za konzolu  M16x220/60
R6283                  Vijak za konzolu  M16x250/60
R6284                  Vijak za konzolu  M16x270/60