Antikorozivna zaštita metala

  1. Priprema materijala – čišćenje, odmašćivanje, peskarenje
  2. Priprema konstrukcija, silosa, rezervoara, ograda na terenu – peskarenjem
  3. Zaštita metala cinkovanjem
  4. Zaštita metala premaznim temeljnim i završnim sredstvima

Čišćenje kamena – peskarenje

Čišćenje drveta – peskarenje

Bravarske usluge

Izrada i postavljanje ograda

Izvođenje gromobranskih instalacija

Izvođenje radova na NN mrežama

Izvođenje i zamena instalacija