Pošta:

office@ragum.rs

Radno vreme:

Pon-pet: 08.00 - 15.00

Tel:

+381 18 41 00 136

PROIZVODNJA

GROMOBRANSKA OPREMA

Gromobran služi da pri udaru groma sprovede električni tok u zemlju i na taj način spreči požar ili kakve druge štete.

OPREMA ZA SKS

Oprema za samonosivi kablovski snop koristi se za nošenje i zatezanje izolovanih provodnika na različitim ovešanjima.

PSK OPREMA

Pribor za samonosive kablove koristi se u telekomunikacionim i kablovskim mrežama za vazdušni razvod.

KONZOLE

Koriste se za dalekovode niskog i srednjeg napona i služe za nošenje opreme za prihvat golih neizoliranih provodnika.

NOSAČI IZOLATORA

Koriste se za nošenje izolatora različitih naponskih nivoa za prihvat golih neizoliranih provodnika.

METALNA GALANTERIJA

Deo proizvodnog programa su držači streč folije, nosači drvenih stubova - greda, ograda...

Detaljnije

Za bliže informacije.

Aktuelno