• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenim i AB stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R1080 Nastupni klin za drveni stub NKD
R1081 Nastupni klin za drveni stub NKB