RAGUM
Претрага за:
 • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
 • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
 • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
 • Standard: SRPS  N.F2.010
 •    
 •    RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

 • R6520                Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/315
 • R6521                 Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/400
 • R6523                Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/630
 • R6524                Oprema za zatezno dvostruko prihvatanje SKS-a  za stub 12/1000
 • R6525                Oprema za zatezno dvostruko prihvatanje SKS-a  za stub 12/1600