ČELIČNE KONZOLE

ALUMINIJUMSKE KONZOLE

Goli provodnici elektroenergetskih nadzemnih vodova niskog i visokog napona postavljaju se na stubove preko potpornih izolatora, pričvršćenih na savijene ili prave nosače izolatora. Pravi nosači izolatora  se postavljaju na konzole. Konzole se izrađuju od pocinkovanog čelika ili od legure aluminijuma.

RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Prilikom porudžbine potrebno je proveriti tip i dimenzije stuba, tip izolatora, nosača izolatora…