RAGUM
Претрага за:
 • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
 • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
 • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
 • Standard: SRPS  N.F2.010
 •    
 •    

Fabrička oznaka:

 • R6580                Čelična obujmica  D-160
 • R6581                Čelična obujmica  D-200
 • R6582                Čelična obujmica  D-250
 • R6583                Čelična obujmica  D-315
 • R6584                Čelična obujmica  D-400