RAGUM
  • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB stubovima za potporne izolatore(Tipa VHD)  i izolatore sa punim jezgrom (Tipa LSP)
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: TP  EPS-a  br.10